Witaj...


A k t u a l n o ś c i
1. Skargi Niemców przeciwko Polsce odrzucone przez Trybunał w Strasburgu
2. Ustawa reprywatyzacyjna: Trudny powrót do utraconych dworków
3. Niemcy chcą od Polski zwrotu dóbr kultury
= Stanowisko MSZ RP dot. dóbr kultury w stosunkach z Niemcami =
4. Panorama z zasłoniętym zabytkiem
5. Jednostka do zwalczania przestępczości przeciwko zabytkom
6. Nie będzie żadnego Pałacu Saskiego
7. Sporu o Pałac Kultury nie rozstrzygną prawnicy

Muzyka Dawna w Pałacu Paca
poprzednie koncerty


Zapraszamy do kontaktu z redakcją: lokomobilaeu@home.pl
Prawa autorskie projektu i treści zastrzeżone © Lokomobila 1998-2018

K o m u n i k a t

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie Inwentaryzatorów Muzealnych na blogu:
http://inwentaryzatorzy.blogspot.com/2017/10/cykl-publikacji-dobre-praktyki-wzory.html
udostępnia aktualne wzory dokumentów, szablony i dobre praktyki,
niezbędne do pracy inwentaryzatorów muzealnych. Zachęcamy do korzystania z zamieszczanych tam plików
oraz śledzenia aktualności pracy Stowarzyszenia.

Zasady korzystania z szablonów znajdą Państwo na stronach bloga Stowarzyszenia:
http://inwentaryzatorzy.blogspot.com/

Z A P R A S Z A M Y !

ADAM BOCHNAK I LWOWSKA RZEŹBA ROKOKOWA

Zmiana ustawy o ochronie zabytków
- - - - - nowy, rządowy projekt z 2007 roku - - - - -

USTAWA z 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

LISTA DOSTĘPNYCH PUBLIKACJI
Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków

Forum Studenckie (krajobraz Kotliny Jeleniogórskiej)

--------------------------------------------------------------

Z radością informujemy, że 4 stycznia 2008 r. powróciliśmy po 2 latach przerwy do adresu www.zabytki.pl.
Gorąco dziękujemy Kancelarii Kulikowska & Kulikowski za skuteczną pomoc.